Privacybeleid

Privacyverklaring

AHC PostNL/KPN Utrecht

Wij, de AHC PostNL/KPN-Utrecht, vinden de privacy van onze leden heel belangrijk en gaan daarom heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om! Om te voldoen aan de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben wij de, door ons ingestelde regels vastgelegd in de navolgende  privacyverklaring:.

De AHC PostNL/KPN-Utrecht  is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477466, (hierna te noemen: ‘de Vereniging’).

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk opslaat, verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Hoe deze gegevens worden bewaard en de duur dat deze gegevens worden bewaard.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a.       zich inschrijft als lid van de vereniging;

b.      zich inschrijft voor een evenement of activiteit die de vereniging aanbiedt;

c.       zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de vereniging;

d.      een aankoop doet of iets huurt bij of via de vereniging;

e.       een verzoek indient voor informatieverstrekking omtrent de verenging.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a.       Naam en voornaam;

b.      Adres en woonplaats;

c.       Geboortedatum;

d.      Telefoonnummer(s);

e.       E-mailadres;

f.       Uw werkgever of  organisatie;

g.       Lidmaatschapsnummer;

h.      Registratienummer werkgever of pensioen nummer;

i.        Uw voertuig gegevens Merk/type en Kenteken;

j.        Uw IBANnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a.       Bij gebruik van onze garage en/of diensten te controleren of u lid bent;

b.      Te controleren of u aan uw verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan;

c.       Verzoeken van u aan de vereniging in behandeling te nemen;

d.      U in te schrijven voor deelname aan evenementen of activiteiten van de vereniging;

e.       Contact met u op te nemen of te onderhouden;

f.       Onze dienstverlening aan u, en in het algemeen, te kunnen verbeteren .

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt ten alle tijden contact opnemen met het secretariaat van de vereniging via e-mail aan: info@ahc-utrecht.nl voor:

a.       meer informatie over de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt;

b.      Inzage in uw door de vereniging opgeslagen gegevens;

c.       het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer dan maximaal 1 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap bewaren, tenzij er geen noodzaak is van dit bewaartermijn af te wijken.
3.2 De Vereniging heeft reeds adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en werkt regelmatig aan het optimaliseren hiervan.
4. Verstrekking van uw gegevens aan ‘DERDEN’
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of als de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Scroll naar boven