statuten

Er zijn 3 statuten, aan uw lidnummer kunt u zien onder welke statuut u hoort

Begint uw lidnummer met een T dan hoort u bij het statuut van de KPN.

Begint uw lidnummer met een P dan hoort u bij het statuut van de TNT (PostNL)

Begint uw lidnummer anders dan met een T of een P hoort u bij de statuten van de AHC (aangeslotenen/ingeschreven)

Scroll naar boven